Copyright

De teksten, plaatjes, software en andere zaken op idti.nl zijn eigendom van IDTI en vallen onder het copyright van IDTI. Sommige zaken vallen ook onder het open-source principe. Wilt u een onderdeel van deze website gebruiken, dient u te allen tijde eerst contact op te nemen met IDTI.

Inhoud en teksten op idti.nl

IDTI doet haar uiterste best om alle inhoud op deze website zo goed en compleet mogelijk te controleren op fouten voordat het geplaatst wordt. Het is echter mogelijk dat er foutjes in dit proces gemaakt worden, bij het vervaardigen van alle teksten ofwel bij de plaatsing ervan op deze website. U kunt hierom geen rechten ontlenen aan de inhoud van de website van idti.nl.

Links naar andere websites

IDTI doet haar uiterste best om alléén die links naar andere website op te nemen die relevant zijn, maar ook van goede kwaliteit zijn. De inhoud en kwaliteit van de andere websites kan echter zonder tussenkomst van IDTI wijzigen, en daarom heeft IDTI dit niet in de hand. IDTI kan daarom niet garanderen dat de links naar derden altijd werken en dat de inhoud van de andere websites aansluit en relevant is voor de gegeven informatie. Ook eventuele wijzigingen in de software van deze externe sites kunnen ervoor zorgen dat zij als foutief danwel kwaadaardig kunnen worden beschreven. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de inhoud van en linkjes naar deze website(s) van derden.

Aansprakelijkheid

IDTI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of gevolgschade die voortvloeit uit de inhoud van deze website, danwel uit het handelen naar aanleiding van informatie op idti.nl. In geval u eventuele (vermeende) fouten op deze website tegenkomt, vragen wij u contact op te nemen zodat IDTI dit kan herstellen of aanpassen.

Nederlands Recht

Het Nederlands recht is van toepassing.

Datum aanmaak disclaimer

Deze disclaimer is opgemaakt per 25 november 2014. Deze disclaimer kan regelmatig worden aangepast, houd daarom regelmatig deze disclaimer in de gaten als u deze website bezoekt.